Simulador préstecs
Import
Mesos retorn
Quota d'Interès Mensual:
TIN Màxim:
* Oferta de finançament subjecta a l'aprovació de TQ EuroCredit-BCN, SL, un cop realitzat l'estudi de la documentació i la signatura del contracte. TIN Min. 10.5%. TIN Max. 15% (12,19% TAE Mín. 24.04% TAE Màx.). Termini de devolució compresa entre 12 i 60 mesos. Per exemple, per a un préstec de 30.000 € a pagar a 1 any i amb TIN Màx de 15% s'haurà de tornar en 12 quotes mensuals d'interessos de 375 € cadascuna i una quota final de 30.375 €.